سایت علمی، پژوهشی مهرنا باگردآوری مقالات تحقیقاتی رشته های مختلف مرتبط با علوم اجتماعی برای یاری رساندن به محققان دانشجویان پژوهشگر و تسهیل فعالیت های پژوهشی ایجاد شده است .
بخشهای مختلف این وبگاه عبارتند از: مقالات پژوهشی علوم اجتماعی که به تفکیک رشته و شاخه گرد آوری شده است ، مجلات تحقیقاتی سایتهای علمی و موسسات علمی پژوهشی مرتبط با علوم اجتماعی، لینکهای دانشگاهها،مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط، لینکهای صاحب نظران علوم اجتماعی و..
کاربران جهت دسترسی به مقالات
از پرداخت هر گونه حق عضویت معاف هستند.
در نهایت از محققین گرامی تقاضا داریم چنانچه به همایشها، سمینارها، طرحهای تحقیقاتی، مقالات ویا مجلات خاصی در این زمینه دسترسی دارند آنرا به نشانی پست الکترونیکی سایت ارسال نمایند.
موجب امتنان خواهد بود در صورتی که نقطه نظر یا پیشنهادی دارید آنرا برای مدیر سایت ارسال نمایید.

     با تشکرمهری حمیدی زاده مدیر سایت
info@mehrna.com