مارگارت مید از مشاهیر انسان شناسی در قرن بیستم محسوب می شود. برای انسان شناسی تلاش کرد و در انتهای قرن بیستم به عنوان «مادربزرگ انسان شناس ها» معروف شد چرا که تا آن دوران کسی همچون او و به اندازه او برای گسترش دانش انسان شناسی تلاش نکرد.مارگارت مید همچنین از فعالین دفاع از حقوق زنان محسوب می شود و از پیشگامان رفع تبعیض جنسیتی در دنیا شناخته می شود. وی همچنین از بنیانگذاران مکتب فرهنگ و شخصیت بود . همچنین از شاگردان بوآس و بندیکت و کسی بود که میان نظریه و روش پیوند برقرار کرد .مید در قرن بیستم راه را برای پیوند میان انسان شناسی و روانشناسی باز کرد . مهمترین اثر مید که "بلوغ در ساموا" نام دارد منجر به شهرت جهانی وی شد . مارگارت مید (16دسامبر ۱۹۰۱–۱۵ نوامبر ۱۹۷۸) انسان‌شناس فرهنگی آمریکایی بود. او برای پژوهش‌هایش درباره خانواده و پرورش کودکان در جامعه‌های مناطق جنوب اقیانوس آرام بسیار مشهور است و کتابهایی همچون بلوغ در سامو آ(۱۹۲۸)و مراحل رشد در گینه نو (1930) را در همین زمینه نوشته است. جایزه‌های بسیاری در طول عمر مارگارت مید به وی اهدا شده است. او از سال ۱۹۴۰ به برنامه عملی ِ انطباق رژیم غذایی و بهداشت روانی با تحولات فن‌آوری مشغول شد و همان زمان تحقیقاتی درباره خصوصیات ملی‌گرایی مدرن انجام داد که همردیف کارهای روث بندیکت بود. بعد از مرگ بندیکت، مدیریت حوزه پژوهش فرهنگ‌های معاصر دانشگاه کلمبیا بر عهده مید گذاشته شد. او در سال ۱۹۶۵ مدیر موزه تاریخ طبیعی آمریکا شد و در سال ۱۹۷۶ ریاست انجمن پیشرفت علوم آمریکا به وی سپرده شد. بیوگرافی: مارگارت مید در سال 1901 در فیلادلفیا متولد شد .او در سال 1918 دوره دبیرستان را به پایان رساند و پس از آن در رشته روانشناسی دانشگاه کلمبیا پذیرفته شد .در دانشگاه کلمبیا پس از آشنایی و دوستی نزدیک با روث بندیکت به رشته انسان شناسی علاقه مند شد . اولین کار میدانی وی در سن 23 سالگی و در جزیره ساموا انجام شد و همین اثر منجر به شهرت جهانی وی شد. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Margaret_Mead_NYWTS.jpg/220px-Margaret_Mead_NYWTS.jpg مهمترین آثار مید: برخی از مهمترین آثار مید که به زبانهای مختلف ترجمه شده اند عبارتند از: بلوغ در ساموا ،جنسیت و منش در سه جامعه بدوی ،مذکر و مونث ،طبع انسان و همکاری و رقابت در میان سه جامعه بدوی. درباره بلوغ در ساموا: http://www.nywici.org/sites/default/files/Margaret_Mead_Samoa71.jpg بلوغ در ساموا حاصل اولین کار میدانی مارگارت مید در جزایر ساموا بود .نوشتن این اثر مهمترین علت شهرت مارگارت مید بود.وی در این کتاب با بررسی تجربه بلوغ در میان افراد جزیره به این نتیجه می رسد که تجربه بلوغ افراد متاثر از فرهنگ است و در تمام مناطق دنیا لزوما یکسان نیست.کتاب بلوغ در ساموا در شکل گیری جنبشهای فمنیستی تاثیر قابل توجهی داشت. درباره جنسیت و منش در سه جامعه بدوی: کتاب«جنسیت و منش در سه جامعه بدوی» حاوی نتایج مطالعات مید (33-1931)در میان سه جامعه محلی گینه نو می باشد .وی در این پژوهش به بررسی پرسشی بنیادین در زمینه شکل گیری شخصیتهای اجتماعی در میان افراد هر دو جنس می پردازد.به باور مید،این مطالعه به بررسی نحوه گروهبندی نگرشهای اجتماعی سه جامعه بدوی مورد نظر در زمینه منش با توجه به واقعیتهای بدیهی و روشن مربوط به تفاوتهای جنسی می پردازد . http://static.enotes.com/images/magill/0111206378-Mead_M.jpg انتقادات: با وجود اینکه مید تاثیر زیادی در گسترش و عمومیت یافتن انسان شناسی داشت اما از سوی افرادی چون فریمن به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.تعدادی از مهمترین انتقادات به مید عبارتند از: · قالبی بودن کارها و عدم توجه به گوناگونی جوامع مورد بررسی. · تلاش برای اثبات ذهنیت خود مبنی بر تاثیر فرهنگ در شکل دادن به صفات جنسیتی( فریمن( · وجود تفاوت نقشهای جنسی در فرهنگهای مختلف قابل پذیرش است اما نمی توان تشابه نقشهای جنسی را در میان مردان و زنان پذیرفت. · . او تنها 9 ماه آن جا بود، نمي توانست به زبان آنان صحبت کند و مجبور بود به مترجم متکي باشد و همچنين از شرکت در جلسات روساي قبايل محروم بود. این مقاله از اینترنت گردآوری شده و احتیاج به منابع بیشتر دارد. منابع اینترنتی:ویکی پدیا – سایت انسان شناسی و فرهنگ